EÚ Praha 10

Vítejte na stránkách Exekutorský úřad pro Prahu 10 soudního exekutora JUDr. Igora Ivanka. Soudní exekutor je registrován u Exekutorské komory ČR pod ev. č. 167 (původní ev.č. 033).

Soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko byl jmenován soudním exekutorem v roce 2001 a věnuje se exekuční činnosti již od samotného vzniku exekutorského stavu.

Exekutorský úřad JUDr. Igora Ivanka neprovádí exekuce jen pro korporátní klientelu (např. banky, pojišťovny, dodavatele elektrické energie atd.) a další významné subjekty (např. zdravotní pojišťovny, městské části, velké advokátní kanceláře atp.), ale i pro menší oprávněné či jednotlivce.

Vzhledem k uvedenému se exekutorský úřad JUDr. Igora Ivanka řadí v ČR mezi největší exekutorské úřady.

Výhody využití exekutora k vymožení pohledávky:

  • Rychlost – exekutor provádí exekuci za odměnu, která je stanovena právním předpisem a vymůže ji na povinném,
  • Efektivita – exekutor může k vymožení pohledávky použít více způsobů provedení exekuce současně.

Ke zlepšení vztahů mezi exekutory a veřejností přispívá Exekutorský úřad Praha 10 tím, že v prosinci 2010 byla zřízena na exekutorském úřadě bezplatná právní poradna.

Smyslem bezplatné právní poradny je poskytnout zájemcům krátkou informativní poradu týkající se exekučního řízení. Do bezplatné právní poradny je možno se objednat přes záložku Kontakty.


Informace z úřadu

Opatření ke krizové situaci v ČR

Z důvodu epidemiologických opatření vyhlášených vládou ČR spojených s šířením koronaviru se dnem 10.09.2020 přijímá následující opatření: Soudní exekutor nařizuje všem vstupujícím do prostor exekutorského úřadu, aby si zakryli nos a ústa. Osoby, které na výzvu soudního exekutora nebo zaměstnance exekutorského úřadu tak neučiní, nebudou do prostor exekutorského úřadu vpuštěny. Po dobu těchto opatření bude nahlížení do …

Informace pro veřejnost

Soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko by se tímto dovolil vyjádřit a zaujmout jednoznačné stanovisko k nepravdivým informacím, které se šíří v kruzích soudních exekutorů, respektive trhem pohledávek, a které přímo souvisejí s jeho exekuční činností. Soudní exekutor v průběhu jím prováděných exekucí vyzval některé oprávněné v souladu s § 90 odst. 3 exekučního řádu k …

Dražby

Veškeré dražby naleznete na stránkách http://www.portaldrazeb.cz/
Po otevření portálu zadejte textový řetězec “167EX” do pole pro hledání: Hledej podle názvu .

Kontakty

Jak se k nám dostanete

Napište nám