Pro oprávněné

Odkaz pro vzdálené nahlížení https://nahlizeni.exekutorskyurad.eu

 • Vstup na portál vzdáleného nahlížení do spisu pro účastníky řízení.
 • Pro vstup je potřebná uzavřená Dohoda o vzdáleném nahlížení a Váš platný komerční/Public osobní certifikát.

Co nabízíme při exekuční činnosti

 • kvalitní personální a materiální zázemí,
 • rychlý a profesionální přístup,
 • důsledné provádění mobiliárních exekucí,
 • individuální přístup k oprávněným,
 • průběžné zasílání vymožených peněz oprávněným,
 • dálkové přístupy pro nahlížení do spisů se zabezpečeným certifikovaným přístupem,
 • zasílání pravidelných automatických nebo idividuálních reportů vymoženého plnění.

Základní technické informace

 • Exekutorský úřad JUDr. Igora Ivanka je vybaven z hlediska hardwaru a softwaru moderní a progresivní technologií. Díky tomuto vybavení je vedena exekuční agenda v elektronické podobě a data jsou u nás zpracovávána na nejvyšší úrovni , což úřadu umožňuje fungovat velmi efektivně a flexibilně reagovat na legislativní vývoj.
 • Jednou z našich nejvyšších priorit je zabezpečení informací. Naše ICT oddělení je připraveno řešit případné problémy našich klientů prakticky 24 hodin denně.

Dohoda o vzdáleném nahlížení a informace k osobní certifikátům (OC)

 • Vyplňte podle návodu tabulku Seznam pověřených, a pošlete k nám na úřad.
 • Pověřená osoba zapsaná v tabulce, která se bude připojovat a ověřovat na VN
  musí vlastnit komerční osobní certifikát, vydaný od: I.CA (První Certifikační Autorita), Postsignum (Česká pošta), eIdentity
 • Na jedno sériové číslo komerčního OC může být párované pouze jedno IČ účastníka řízení.

Dokumenty ke stažení