Kontakty

Jak se k nám dostanete

Napište nám

Prostřednictvím kontaktního formuláře není možné činit procesní podání (např. podat návrh na zastavení exekuce či na odklad exekuce) nebo vyžadovat informace o stavu exekučního řízení. Uvedené je možné pouze formou písemného podání, a to buď v listinné nebo elektronické podobě.