Pravidla a podmínky

Poslední aktualizace: 15/12/2019

Před použitím webu https://www.exekutorskyurad.eu (dále jen „služba“) provozovaného společností Exekutorský úřad Praha 10, JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor („nás“, „my“ nebo „naše“ si prosím pozorně přečtěte tyto podmínky použití („podmínky“, „podmínky použití“). “).

Váš přístup ke Službě a její používání je podmíněno přijetím a dodržováním těchto Podmínek. Tyto podmínky se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele a další uživatele, kteří ke Službě přistupují nebo ji používají.

Přístupem nebo používáním Služby souhlasíte s tím, že budete těmito podmínkami vázáni. Pokud s některou částí podmínek nesouhlasíte, nebudete mít přístup ke Službě.

Duševní vlastnictví

Služba a její původní obsah, funkce a funkce jsou a zůstanou výhradním vlastnictvím společnosti Exekutorský úřad Praha 10, JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor a jejích poskytovatelů licence.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které nejsou vlastněny nebo kontrolovány společností Exekutorský úřad Praha 10, JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor.

Exekutorský úřad Praha 10, JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor nemá kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů ani praktikami webových stránek nebo služeb třetích stran a nepřebírá žádnou odpovědnost za ně. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Exekutorský úřad Praha 10, JUDr. Igor Ivanko, soudní exekutor není odpovědná ani přímo či nepřímo odpovědná za jakékoli škody nebo ztráty způsobené nebo údajně způsobené nebo v souvislosti s používáním nebo spoléháním na jakýkoli takový dostupný obsah, zboží nebo služby. na nebo prostřednictvím takových webových stránek nebo služeb.

Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli podmínky a zásady ochrany osobních údajů všech webových stránek nebo služeb třetích stran, které navštívíte.

Ukončení

Můžeme ukončit nebo pozastavit přístup k naší Službě okamžitě, bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti, z jakéhokoli důvodu, včetně, bez omezení, pokud porušíte Podmínky.

Všechna ustanovení Podmínek, která by svou povahou měla přetrvávat i po ukončení, budou platit i po ukončení, včetně, mimo jiné, ustanovení o vlastnictví, vyloučení záruky, odškodnění a omezení odpovědnosti.

Zřeknutí se odpovědnosti

Používání Služby je na vaše výhradní riziko. Služba je poskytována na základě „JAK JE“ a „JAKO DOSTUPNÉ“. Služba je poskytována bez jakýchkoli záruk, ať výslovných nebo předpokládaných, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušování nebo průběhu plnění.

Rozhodné právo

Tyto podmínky se budou řídit a vykládat v souladu s právními předpisy České republiky bez ohledu na ustanovení o kolizi právních předpisů.

Naše nedodržení jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto Podmínek nebude považováno za zřeknutí se těchto práv. Pokud bude některé ustanovení těchto podmínek soudem prohlášeno za neplatné nebo nevynutitelné, zbývající ustanovení těchto podmínek zůstanou v platnosti. Tyto podmínky představují úplnou dohodu mezi námi týkající se naší služby a nahrazují a nahrazují veškeré předchozí dohody, které mezi námi ohledně této služby můžeme mít.

Změny

Vyhrazujeme si právo dle našeho výhradního uvážení tyto Podmínky kdykoli změnit nebo nahradit. Pokud je revize významná, pokusíme se poskytnout upozornění nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti nových podmínek. To, co představuje podstatnou změnu, bude stanoveno podle našeho výhradního uvážení.

Pokračováním v přístupu nebo používání naší služby i poté, co tyto revize vstoupí v platnost, souhlasíte s tím, že budete revidovanými podmínkami vázáni. Pokud s novými podmínkami nesouhlasíte, přestaňte službu používat.

Kontaktujte nás

Pokud máte nějaké dotazy ohledně těchto podmínek, kontaktujte nás.