Opatření ke krizové situaci v ČR

Z důvodu epidemiologických opatření vyhlášených vládou ČR spojených s šířením koronaviru se dnem 10.09.2020 přijímá následující opatření:

Soudní exekutor nařizuje všem vstupujícím do prostor exekutorského úřadu, aby si zakryli nos a ústa.

Osoby, které na výzvu soudního exekutora nebo zaměstnance exekutorského úřadu tak neučiní, nebudou do prostor exekutorského úřadu vpuštěny.

Po dobu těchto opatření bude nahlížení do spisu limitováno a koordinováno pracovníky úřadu.