Opatření ke krizové situaci v ČR

Vzhledem k současnému stavu nákazy COVID-19 a doporučením Exekutorské komory,
bude provoz exekutorského úřadu omezen pouze na telefonické hovory a elektronickou komunikaci do odvolání.